iTibe

iTibe

Pedagog med vilje

Jeg elsker å være lærer, og jeg elsker å være mor. Jeg elsker unger som er kreative, unger i farta, unger som synes og høres, unger som stiller spørsmål høyt og klart, unger med meninger, unger som klatrer i trær, unger med skrubbsår på leggene, unger med roser i kinna, unger som finner på rampestreker, unger med skrukkete klær, med melkebart og alskens rare påfunn. Jeg elsker også unger som ikke er som alle andre, unger som trenger at jeg gjør litt ekstra, unger som gjør livet vanskelig for seg selv, unger som trenger meg mer.

GPP OG KONSPIRASJONSTEORIER

iLærerPosted by Tibe Thu, October 02, 2014 17:10:10

GPP OG KONSPIRASJONSTEORIER

Så sitter jeg her igjen. Oppgitt, sint, lei meg. Hvorfor? Jo, jeg har atter en gang fått vite at jeg ikke er bra nok i jobben min.

Regjeringen presenterte tidligere denne uken "Lærerløftet". Deres løsninger på alt som er galt i skolen. Men hvordan kan de vite hva som er galt i skolen? Hvem har fortalt dem hva som er galt i skolen? Har de betalt dyre "spesialister" for å få vite hva som er problemet?

Jeg vet ikke, men deres løsninger passer ikke sammen med mine problemer. Mine problemer er lærertetthet, ufaglærte lærere, gruppestørrelser, liten fleksibilitet, dårlige, dyre og halvdårlige lærebøker, byråkratiske tidstyver, manglende ressurser, dårlig rekruttering, mangel på tid, dårlige rammevilkår.

Jeg er adjunkt m/tillegg. Det vil si at jeg har (minst) like lang utdannelse som en med master. Jeg har bare ikke en ensrettet utdannelse, med stor fordypning i få fag. Jeg har utdanning i MANGE fag, og fordypning i flere av dem, men ikke skrevet masteroppgave. For meg, som jobber i barneskolen, er det minst like nyttig som om jeg hadde hatt master i f.eks. engelsk. Jeg får bedre oversikt over mestring, utfordringer og behov ved å ha elevene i flere fag. Jeg ser en helhet i læringen deres.

Det er fint, i hvert fall fra mellomtrinnet, å ha faglærere i noen fag. Og selvsagt er det bra for elevene at læreren deres både kan, og er glad i fagene de underviser. Jeg har tro på å være en tilgjengelig voksenperson elvene kan stole på. Stole på at jeg kan det jeg underviser i, og at jeg er der for DEM, elevene. Jeg har tro på å bygge relasjoner i klasserommet. Jeg har også tro på at om jeg får elevene til å LIKE et fag gjør de det bedre enn om jeg bruker «pisk».

Men ikke noe av dette vil bli bedre med det såkalte «Lærerløftet». Jeg kan ikke se at den menneskelige faktoren gis rom og anerkjennelse i «Lærerløftet».

I stedet er det LÆRERNE som, igjen og igjen, løftes frem som problemet i skolen. Og det er her min «konspirasjonsteori» kommer inn, jeg tror ikke det er pedagogene som er hovedproblemet, men kommunene. Se lengre nede.

Mange av de problemene jeg listet opp tidligere skyldes kommuneøkonomi. Det er den enkelte kommunes økonomi som er med å sette rammene i skolen. Fattige kommuner = lite penger per elev, rike kommuner = mer penger per elev. Enkel og grei forklaring. Jeg bor, og jobber, i en kommune som IKKE er rik, rammevilkårene i skolen er derfor begrenset av det. Men kommunen kommer likevel bra ut resultatmessig nasjonalt. Hvem har æren? De «dårlige» pedagogene, eller den svake kommuneøkonomien.

Det sies stadig at Norge er av de landene som bruker mest penger per elev og får lite uttelling for det. At Norge har stor lærertetthet, igjen sammenlignet med andre land.

Da er mitt første spørsmål; De landene vi sammenligner oss med, har de en integrert enhetsskole?

I Norge er de aller fleste elevene med utfordringer i vanlige klasser, og i klasser med vanlig gruppestørrelse, både på godt og vondt. Integrering av elever med spesielle behov i skolen KOSTER, både i økte arbeidsmengde og i økte personalkostnader. Vi kan ikke sammenligne oss med f. eks. Finland, siden de har et segregert skolesystem med få integrerte elever. Det er bare få år siden de begynte å integrere i det hele tatt.

Mitt andre spørsmål er; Hvilke fag, og hvor mange timer per fag, er det i landene vi sammenligner oss med?

Her vet jeg ikke svaret. Men jeg vet at Norge er superflinke på å skape reflekterte elever som er flinke til å samarbeide. Elever som er gode på sosiale relasjoner, selvtillit og rettferdighet. Vi er flinke til å utdanne «gagns» mennesker. For meg er dette viktige kvaliteter å ta med seg inn i voksenlivet.

Mitt tredje spørsmål; Hvorfor nedprioriteres praktisk- estetiske fag på bekostning av akademiske fag? Fordi de ikke teller i PISA?

Ikke alle elever skal bli akademikere. Det er ikke engang ønskelig at alle blir akademikere. De som ikke har interesse/anlegg for å bli akademikere trenger disse fagene. Disse fagene er også viktige for de som SKAL bli akademikere. Praktisk- estetiske fag kan brukes til å knytte sammen, og systematisere, læring fra akademiske fag. I tillegg er disse fagene viktige for utvikling av problemløsningevner, fantasi og kreativitet. Kanskje det ikke var så lurt å gjøre de praktiske utdanningsveiene akademiske? Vi trenger håndverkere også i fremtiden. Deres utdannelse må også vektlegges gjennom hele skoleløpet.

Mitt fjerde, og viktigste, spørsmål er; Har regjeringen valgt å gå «til krig» mot pedagogene, sammen med KS, fordi de ellers må innrømme at kommunene ikke evner å drifte enhetsskolen? Er det lettere å «ta» en yrkesgruppe enn å ordne opp i kommune-Norge?

Og her er konspirasjonsteorien min. Høyre gikk til valg på bedre skole. De har nå sett at de faktisk ikke rår over mange av de virkemidlene som kunne løfte skolen. Disse virkemidlene begrenses av kommuneøkonomi. Og de blåblå er IKKE interessert i å være den regjeringen som ga til kommunene. De er heller ikke interessert i å gå over i historien som de som overstyrte kommunene. Derfor går de etter pedagogene. Derfor tyr de til lettvinte «fix it» og GPP.

«Lærerløftet» er svaret på noe ingen, eller få, i skolen har stilt spørsmål om. Det løser ingen av skolens primære utfordringer. Det er et dokument som, nok en gang, nedvurderer pedagogenes innsats, utholdenhet og lojalitet i stedet for å ta for seg de utfordringene pedagogene ser i skolen.

Bare det å kalle det «Lærerløftet» er en nedvurdering av de ansatte i skolen. Lærer er en betegnelse som brukes om både faglærte og ufaglærte. Jeg er PEDAGOG, noe jeg faktisk har studert i flere år for å bli. Jeg trenger ikke å bli løftet. Tvert i mot, får alltid tilbakemeldinger om at jeg er faglig sterk.

Jeg spurte innledningsvis om hvem som har æren for at min kommune scorer høyt, til tross for lav pris per elev. Det er den enkelte skole, den enkelte lærer og ledelsen på den enkelte skolen.

Var på et møte der det ble hevdet at pedagogene i vår kommune har tillit til ledelsen, der forstått som den kommunale ledelsen. Nei, pedagogene har tillit til de gode rektorene/inspektørene. De som evner å skape et motivert fellesskap blant skolens lærere. De som ser, og setter pris på, at pedagogene faktisk ofte jobber en god del mer enn 43,5 timer per uke. Ikke sjefene som slår seg på brystet fordi vi har gode resultater på tross av økonomi, og tror de har en del av æren. Æren ligger hos pedagogene som legger sjela si i elevenes læring.

Sånn er det også med regjeringen. De nedsnakker pedagogene og bortsnakker skolens problemer mens de velger å ikke snakke om hva som faktisk kan løse utfordringene. De gir oss masse (t)ull og svada. Generelt PissPreik som ikke er en løsning, men et spill for galleriet. Det viktige er tydeligvis ikke å skape god skole, men at det ser ut som de GJØR noe.

Alle pedagoger der ute; Om dere ikke har fått det med dere, VI ER UNDER ANGREP! Ikke bare fra KS, og deres manglende forståelse for hvordan skolen fungerer, men fra regjeringen.

Det er viktig at vi ikke lar oss forføre eller splittes av «Lærerløftet». Vi må ha pedagogisk begrunnede løsninger, løsninger med utgangspunkt i den norske skolemodellen. Løsninger på de utfordringene vi PEDAGOGENE ser i vårt virke som FAGPERSONER. Ikke (t)ull og svada fordi regjeringen ikke vil ta kampen om ansvar og penger med kommunene.

Kom dere på banen, snakk med organisasjonene deres, snakk med kommunene deres, snakk med de politiske partiene, jobb mot aviser/radio/tv og sosiale medier. VI MÅ IKKE SOVE ELLER VENTE.

If you snooze, you lose!

  • Comments(0)//itibe.tibe.dk/#post16